Resim Analizi Ve Psikolojik Yorumlama Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs 2023
Süre: 36 Saat/ 12 Oturum

 

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi’nden resim analizi ve psikolojik yorumlama yöntemleri konusunda kendini geliştirmek isteyen profesyoneller ve öğrenciler için 12 oturumdan oluşan kapsamlı program.

 

Uzm. Kln. Psk. Beril Zeynep Hacıosman eğitmenliğinde gerçekleşecek Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi, 22 Mayıs-19 Temmuz tarihlerinde, Pazartesi ve Çarşamba günleri 19.30-22.30 saatleri arasında, Zoom üzerinden canlı olarak ilerleyecek. Eğitimin sonunda katılımcılar çocuk resimlerini pedagojik ve psikanalitik açıdan analiz etmenin yanı sıra resimlerden hareketle çizerin iç dünyası ve kişilik yapısı ile ruhsal dinamiklerini değerlendirme noktasında yetkinlik kazanabilecekler. 

 

 


Eğitim Bilgileri

ÇOCUKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERAPÖTİK MÜDAHALELERE GİRİŞ

1. Danışan Türleri
2. Ebeveyn Türleri
3. Terapist Türleri
4. Ebeveynlerin Psikodinamiği


PSİKANALİTİK KURAMLAR VE KURAMCILAR

1. Sigmund FREUD
a) Topografik Kuram
b) Yapısal Kuram
c) Psikoseksüel Gelişim Kuramı

2. Anna FREUD VE EGO PSİKOLOJİSİ
a) Savunma Mekanizmaları
i. Bastırma
ii. Karşıt Tepki Oluşturma
iii. Yalıtma
iv. Yansıtma
v. Bozma
vi. Tersine Çevirme
vii. Gerileme
viii. İçe Atma
ix. Kendine Yöneltme
x. Yüceltme
xi. Yer Değiştirme

3. Carl G. JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ
a) Kişilik Kuramı
b) Kişilik Envanteri
c) Arketipler ve Evrimsel Psikolojiye Bakışı

4. Melanie KLEİN VE NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI
a) İçselleştirilen Nesneler
b) Savunma Mekanizmaları
c) Kişiliğin Yapısı
d) Kişiliğin Gelişimi
e) Paranoid-Şizoid Spektrum
f) Depresyon Kavramına Bakışı
g) Ödipal Evre

5. Otto KERNBERG VE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI

6. Donald WINNICOTT VE GELİŞİM KURAMI
a) Yeterince İyi Anne Kavramı
b) Geçiş Nesnesi
c) Annenin Psikolojik Sorunları
d) Çocuk-Yetişkin Karmaşası

7. Heinz KOHUT VE KENDİLİK PSİKOLOJİSİ
a) Temel Gereksinimler
b) Kendilik-Kendilik Nesnesi Etkileşimi
c) Kendilik Nesnesi Aktarımı
d) Narsistik Kişilik Tipleri

8. Karen HORNEY VE KADIN PSİKOLOJİSİ
a) Kuramı
b) Temel Gereksinimler
c) Nevrotik İnsan Tanımı

9. Eric ERİKSON VE PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI
a) Ego Tanımı
b) Kuramsal Çerçevesi


GİRİŞ

1. Jungian Kurama Göre Çocuk Resimlerinin Tarihçesi
2. Çocuk Resimlerinin Faydaları
3. Çocuk Resimlerinin Projektif Amaçla Kullanımı
4. Çocuk Resimlerinin Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi
5. Çocuk Resimlerinin Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi
6. Çocuk Resimlerinin Açığa Çıkardıkları


ÇOCUK RESİMLERİNE GİRİŞ

1. Kullanım Amaçları
2. Kullanım Popülasyonu
3. Sanatsal Faaliyetlerin Faydaları
4. Sanatın Çocuk Üzerindeki Etkisi
5. Sanatın Çocuk Üzerinde Yarattığı Faydalar
6. Üretkenliğin Önemi
7. Üretkenliğin Ortaya Çıkmasını Engelleyen Tutumlar
8. Çocuklarda Üretkenliği Geliştirmek İçin Öneriler


ÇOCUK RESİMLERİNDE ÇİZGİSEL GELİŞİM

1. Çizgisel Gelişim Evreleri
2. Okul Öncesi Çocukların Resimsel Özellikleri
3. Okul Öncesi Dönemde Çocuk Resimlerinde Tipler
4. Çocuk Resimlerinde Renklerin Kompozisyonları
5. Resimlerdeki Öğelerin Yorumlanması
a) Resimdeki Öğelerin Çiziliş Sırası
b) Yapılan Resmin Cinsi
c) Resmin Sayfadaki Yeri
d) Çizgilerin Yorumlanması
e) Resimdeki Kişinin Yaşının Yorumu
f) Resimdeki Hareketin Yorumu
g) Resimdeki Anlamlı Eksikliklerin ve Kuvvetlendirmelerin Yorumu


ÇOCUK RESİMLERİNDEKİ DETAYLARIN ANLAMLARI

1. Renklerin Anlamları
2. Yer-Yön Seçimlerinin Anlamları
3. Detay Figürlerin Anlamları
4. İnsana Ait Detayların Anlamları
5. Resimleri Değerlendirmede İnsan Figürlerinin Analizi
6. Abartılı Çizilen Vücut Parçalarının Anlamları
7. Eksik/Küçük Çizilen Vücut Parçalarının Anlamları
8. Ev Çizimlerinin Analiz Edilmesi
9. Ağaç Resimlerinin Analiz Edilmesi
10. Doğa Figürlerinin Analiz Edilmesi


RESİM TESTLERİ

1. Bir Ağaç Çiz Testi
2. Bir Ev Çiz Testi
3. Bir Aile Çiz Testi
4. Bir Kaktüs Çiz Testi
5. Yağmur Altında Yürüyen Bir İnsan Çiz Testi
6. Ev-Ağaç-İnsan Çiz Testi
7. Var Olmayan Bir Hayvan Çiz Testi


RESİM ANALİZLERİ VE VAKA ÖRNEKLERİ

1. Haluk Yavuzer’in kitabından seçilen resimlerin ayrıntılı analizi
2. Eğitimde anlatılan resim testlerine yönelik vaka örneklerinin ayrıntılı analizi


Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi’ne katılarak Kadir Has Üniversitesi sertifikasını almaya hak kazanan katılımcılar; anaokulları ve kreşlerde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, hastane gibi kurumlarda yaptıkları çalışmalarda resimler aracılığıyla çocukları tanıma, anlama, yorumlama bilgi ve becerilerine sahip olurlar.


Çocuk resimleri analizi, kişilerin olaylara ve çocuklara bakış açısını değiştirir. Bu eğitimi alan katılımcılar, çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlarlar.

22 Mayıs 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 1. Oturum: Teorik Ders
24 Mayıs 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 2. Oturum: Teorik Ders
29 Mayıs 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 3. Oturum: Teorik Ders
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 4. Oturum: Teorik Ders
5 Haziran 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 5. Oturum: Teorik Ders
7 Haziran 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 6. Oturum: Teorik Ders
12 Haziran 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 7. Oturum: Teorik Ders
14 Haziran 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 8. Oturum: Teorik Ders
10 Temmuz 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 9. Oturum: Süpervizyon
12 Temmuz 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 10. Oturum: Süpervizyon
17 Temmuz 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 11. Oturum: Süpervizyon
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 12. Oturum: Süpervizyon

Eğitime psikiyatri hekimleri ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler.


Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından E- Devletten sorgulanabilir YÖK onaylı sertifika verilir.

Sertifika Şartları:
– Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.
– Süpervizyonlara aktif olarak katılmak ve gerekli ön hazırlıkları yapmak.

Uzman klinik psikolog olarak çalışan Beril Zeynep Hacıosman, 2012 yılında lisans eğitimini bitirdikten sonra 2017 yılında “Paranoid Bozukluğun Rorschach Testindeki Klinik Görünümü” konulu teziyle Klinik Psikoloji yüksek lisansını bitirmiştir. Mezuniyetinden bu yana birçok danışma merkezinde testör, klinik psikolog ve yönetici unvanlarıyla görev almıştır. Lisans eğitiminden buna yana yoğun olarak aldığı eğitimlerle birçok objektif ve projektif testin lisanslı uygulayıcısı olmuş; dinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, çeşitli oyun terapisi yöntemlerinin eğitimini almıştır. 2017 yılında Psikoterapi ve Psikoloji Uygulamaları Enstitüsü’nü kurduktan sonra Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ant İzmir Enstitüsü, DİLGEM gibi çeşitli kuruluşlar ile test ve psikoterapi eğitimleri düzenlemiştir. Halen Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programında eğitim görmekte olup 2016 yılından beri çeşitli kitap bölümü, makale, kongre bildirgeleri yayımlamaktadır.


2.800 TL (KDV Dahil)

KHAS Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, KHAS Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü