Oyun Terapisi Sertifika Programı

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2023
Süre: 40 Saat - 5 Modül

 

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Oyun Terapisi Sertifika Programı, oyun terapisi konusunda profesyonel çalışmalar yürütmek isteyenler için geliştirilmiştir. Oyun Terapisine Giriş, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Kum Oyunu Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi adlı beş farklı modülden oluşmaktadır. Her modül, üçer haftalık arayla düzenlenecek grup süpervizyonlarıyla desteklenmektedir.


Eğitim Bilgileri

– Dört farklı oyun terapisi ekolünde geniş bir bilgi birikimi edinmenin yanı sıra uygulama alanında yeterlilik kazanmak,
– Oyun terapisini meslek yaşamında bütüncül bir perspektifle uygulayabilmek,
– Birçok psikolojik sorunun ve semptomun sağaltımında uygun oyun terapisi yöntemini uygulayabilmek,
– Bireysel ve aile terapi seanslarında hayati öneme sahip olan aile görüşmelerini yürütebilmek ve sağaltım amacıyla faydalı öneri ve tavsiyelerde bulunabilmek,
– Birçok bozukluğu psikodinamik ve biyolojik açısından açıklayabilir hale gelip terapi sürecini yürütebilmek.


1. MODÜL: OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ


A. GİRİŞ
1. Oyun kavramı
2. Oyun kavramının gelişimi
3. Piaget’e göre farklı oyun türleri
4. Yaşlara göre oyuncak tercihleri
5. Gelişim alanlarına göre oyuncakların sınıflandırılması
6. Oyuncakların nitelikleri oyuncak çeşitleri
7. Oyun terapisine giriş
8. Oyun terapisinden yarar gören vakalar
9. Oyun terapisinin yararları
10. Oyun terapisinin ögeleri
11. Terapistin taşıması gereken özellikler
12. Terapistin temel hedefleri
13. Çocuk ile kurulacak terapötik ilişkinin özellikleri
14. Temel ilişki ilkeleri
15. Oyun odasının özellikleri


B. OYUN TERAPİSİNDE FARKLI EKOLLER VE YÖNTEMLER
I. FARKLI YÖNTEMLER
1. Kum Oyunu Terapisi
2. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
3. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
II. FARKLI EKOLLER
1. İlişkisel Oyun Terapisi
2. Sınır Koyucu Oyun Terapisi
3. Yapısal Oyun Terapisi
4. Davranışsal Oyun Terapisi
5. Okul Ortamında Oyun Terapisi
6. Adlerian Oyun Terapisi
7. Jungian Oyun Terapisi


C. ÇEŞİTLİ PATOLOJİLERİN ALTINDA YATAN SEBEPLER VE UYGUN OYUN TERAPİSİ YÖNTEMİNİN SEÇİMİ


D. İDEAL OYUN TERAPİ SÜRECİ
1. Ön görüşme, ayrıntılı anamnez
2. Psikolojik tanı testleri
3. Ebeveyn ve aile yapısının tanımlanması ile ailenin tedavi planına göre konumlandırılması
4. Tanının konması, tedavi planının ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi, ailenin tanı ve tedavi hakkında bilgilendirilmesi
5. İlk seans: Çocukla ayrıntılı tanışma, bağ kurma ve birincil sorunları tespit etme
6. Tedavi aşaması
7. Sonlandırma


2. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ


A. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ
1. Bilişsel davranışçı oyun terapisinin kısa tarihçesi
2. Bilişsel davranışçı oyun terapistinin taşıması gereken özellikler
3. Bilişsel davranışçı oyun terapisinin ilkeleri
4. Çocukların kazandığı beceriler
5. Fayda sağlayan vakalar
6. Fayda sağlayan psikolojik bozukluklar
7. Oyun odasının taşıması gereken özellikler
8. Oyun odasında bulunması gereken farklı oyuncaklar
9. Terapi sürecinin aşamaları
10. Terapinin farklı aşamalarında başvurulan teknikler ve uygulamalar


B. ANAMNEZ ALMA VE TERAPİ AŞAMALARI
1. İlk görüşme
2. İlk görüşmenin amacı
3. İlk görüşmede alınması gereken bilgiler, yapılması gereken testler, uygulanması gereken teknikler
Birinci Etap: Oryantasyon Etabı
4. Oryantasyon etabının amacı
5. Oryantasyon etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
6. Oryantasyon etabı için örnek seans programı
İkinci Etap: Terapötik Oyunlar Etabı
7. Terapötik oyunlar etabının amacı
8. Terapötik oyun etabının aşamaları
9. Terapötik oyunlar etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
10. Terapötik oyunlar etabı için örnek seans programı
Üçüncü Etap: Olumlu Benlik Algısı Kazandırma Etabı
11. Olumlu benlik algısı kazandırma etabı
12. Olumlu benlik algısı kazandırma etabının amacı
13. Olumlu benlik algısı kazandırma etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
14. Olumlu benlik algısı kazandırma etabı için örnek seans programı
Dördüncü Etap: Kontrol ve Sonlandırma Etabı
15. Kontrol ve sonlandırma etabının amacı
16. Kontrol ve sonlandırma etabında yapılacak uygulamaların ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı
17. Kontrol ve sonlandırma etabı için örnek seans programı


C. PROBLEME YÖNELİK OYUNLAR
1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
2. Korku sorunu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
3. Saldırganlık sorunu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
4. Karanlık korkusu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar
5. Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar için uygulanabilecek teknik ve uygulamalar


VAKA SUNUMLARI


3. MODÜL: KUM OYUNU TERAPİSİ


A. KUM OYUNU TERAPİSİNE GİRİŞ
1. Kum oyunu terapisinin tarihçesi ve kuramsal çerçevesi
2. Çeşitli danışanlarla kum oyunu terapisinin kullanımı
3. Materyaller
4. Kum oyunu terapisinin farklı boyutları
5. Kum oyunu terapisi süreci
6. Terapistin rolü
7. Yarar sağlayan vakalar
8. Terapistin taşıması gereken özellikler
9. Sahip olunması gereken farklı oyuncak kategorileri
10. Oyun odasının özellikleri
11. Oyun terapisinin yararları
12. Temel hedefler
13. Terapistin görevleri
14. Terapide kurulacak ilişkinin prensipleri
15. Terapi aşamaları
16. Yönergeler


B. KUM OYUNUNDAKİ MİNYATÜR FİGÜRLERİN VE DETAYLARIN ANLAMLARI
1. Renklerin psikanalitik anlamları
2. Yer yön seçiminin psikanalitik anlamları
3. Doğa figürlerinin psikanalitik olarak değerlendirilmesi
4. Minyatür figürlerin psikanalitik anlamları
5. Figürlerin ve detayların psikanalitik yorumunun psikopatolojilerle ilişkisi


C. FARKLI TEKNİKLER VE KUM OYUNU TERAPİSİNDEKİ KULLANIMI
1. Duygulu Hikaye Anlatım Tekniği
2. Zen Bahçesi Tekniği
3. Kumda Rahatlama Tekniği: Labirentler


VAKA SUNUMLARI


4. MODÜL: ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ


A. ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ
1. Çocuk merkezli oyun terapisinin tarihçesi
2. Çocuk merkezli oyun terapisinin kuramsal çerçevesi
3. Çocuk merkezli oyun terapistinin taşıması gereken özellikler
4. Çocuk merkezli oyun terapisinin ilkeleri
5. Çocukların kazandığı beceriler
6. Fayda sağlayan vakalar
7. Fayda sağlayan psikolojik bozukluklar
8. Oyun odasının taşıması gereken özellikler
9. Oyun odasında bulunması gereken farklı oyuncaklar
10. Terapi sürecinin işleyişi
11. Terapi sürecinin çocuğa açıklanması


B. DÖRT TEMEL BECERİ
I. YAPILANDIRMA
1. Oyun odasına giriş
2. Tuvalet kullanımı
3. Oyun odasından ayrılma
4. Oyun odasının toplanması
II. EMPATİK DİNLEME
1. Kaçınılması gerekenler
2. Oyun odasındaki konum
3. Çocukların sorularıyla baş etmek
4. Oyuncakları adlandırmak
5. Empatik dinleme ifadelerinin sıklığı
6. Çocuğun empatik dinlemeye yönelik tepkileriyle baş etme
7. Uyum
8. Empatik dinleme tepkilerinin yoğunluğu ve derinliği
III. ÇOCUK MERKEZLİ HAYALİ OYUN
1. Rolü çocuğun istediği gibi oynamak
2. Sorular sormak
IV. SINIR KOYMA
1. Sınır koyma süreci
2. Bozulan sınırlardan sonra tekrar yönlendirme
3. Birden fazla sınır
4. Net sınırlar


C. YAYGIN OYUN TEMALARI
1. Güç ve kontrol
2. Agresyon
3. Keyif, üzüntü, kızgınlık gibi farklı duygular
4. İyiye karşı kötü
5. Kazanma ve kaybetme
6. Korku veya kaygı ile ilgili yeterlilik kazanma
7. Travmanın yeniden canlandırılması ve başa çıkmakla ilgili yeterlilik kazanma
8. Kimlik
9. Sınırlar
10. Yas ve kayıp
11. Bakım verme
12. Bağlanma
13. Dayanıklılık
14. Problem çözme
15. Arzular ve dilekler


D. EBEVEYNLERİ (VE ÖĞRETMENLERİ) ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNE DAHİL ETMEK
1. Ebeveynlere çocuk merkezli oyun terapisini tanıtmak
2. Tedavi hedeflerini yapılandırmak
3. Ebeveyn direncini ele almak
4. Ebeveynlerle düzenli görüşmeler
5. Davranış konularını ele almak
6. Davranış problemlerini önlemek
7. Çocuklara duyguları ile ilgili yardımcı olmak
8. Okul konularını ele almak
9. Gizlilik ve tedavi onayı


VAKA SUNUMLARI


5. MODÜL: FİLİAL TERAPİ


A. FİLİAL TERAPİYE GİRİŞ
1. Filial terapiye giriş
2. Filial terapinin kuramsal çerçevesi ve arz ettiği model
3. Temel değerleri
4. Temel özellikleri
5. Amaçları


B. AİLE VE ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Filial terapi kullanımının uygun olduğu durumlar
2. Değerlendirme süreci
3. Filial terapinin tavsiye edilmesi


C. AİLENİN EĞİTİLMESİ
1. Filial terapide dört temel beceri
2. Eğitim süreci
3. Eğitim aşamasında karşılaşılan yaygın sorunlar


D. EBEVEYNLERİN OYUN SEANSLARINA BAŞLAMASI
1. Anne-babanın bilgilendirilmesi
2. Oyun seanslarının başlangıcını süpervize etmek
3. Oyun seanslarının başında sık karşılaşılan sorunlar


E. SÜPERVİZÖR EŞLİĞİNDE OYUN SEANSLARININ DEVAMI
1. Tematik oyunlar
2. Ailedeki dinamik sorunların ele alınması
3. Süpervizörlü oyun seanslarının ilerleyen aşamalarında karşılaşılan yaygın sorunlar


F. OYUN SEANSLARININ EV ORTAMINA TAŞINMASI
1. Oyuncakların temini
2. Evdeki oyun seanslarının yapılacağı yer
3. Seans programları
4. Seans esnasındaki bölünmelerin üstesinden gelme
5. Seanslara gereken zamanı ve enerjiyi ayırma
6. Çocuğun oyunlarında meydana gelebilecek değişimler


G. EVDE OYUN SEANSLARI VE BECERİLERİN GENELLENMESİ
1. Terapistin evdeki oyun seanslarını süpervize etmesi
2. Oyun seansı becerilerinin genellenmesi
3. Tamamlayıcı ebeveynlik becerileri
4. Evdeki oyun seanslarında karşılaşılan yaygın sorunlar


H. FİLİAL TERAPİNİN BİTİŞ AŞAMASI
1. Terapinin sonlandırılmasına dair karar süreci
2. Terapiyi sonlandırma süreci


VAKA SUNUMLARI


7 Ekim 2023 Cumartesi, 12.00-18.00 | 1. Modül: Oyun Terapisine Giriş
14 Ekim 2023 Cumartesi, 12.00-18.00 | 2. Modül: Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
7 Kasım 2023 Salı, 19.30-22.00 | Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Grup Süpervizyon Eğitimi
11 Kasım 2023 Cumartesi, 12.00-18.00 | 3. Modül: Kum Oyunu Terapisi
5 Aralık 2023 Salı, 19.30-22.00 | Kum Oyunu Terapisi Grup Süpervizyon Eğitimi
9 Aralık 2023 Cumartesi, 12.00-18.00 | 4. Modül: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
2 Ocak 2024 Salı, 19.30-22.00 | Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Grup Süpervizyon Eğitimi
6 Ocak 2024 Cumartesi, 12.00-18.00 | 5. Modül: Filial Terapi
30 Ocak 2024 Salı, 19.30-22.00 | Filial Terapi Grup Süpervizyon Eğitimi

Oyun Terapisi Sertifika Programı’na psikiyatri hekimleri ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler.


Türkiye’de tüm eğitim kurumları gibi Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi de bu sertifika programı ile katılımcılara ‘terapist/psikoterapist’ unvanı kazandırmaz. Bu alanda unvan ve yetki, yasal kanun ve yönetmelik çerçevesinde yalnızca üniversite diploması ile kazanılabilir ve tanımlanabilir.


Beril Zeynep Hacıosman

Uzman klinik psikolog olarak çalışan Beril Zeynep Hacıosman, 2012 yılında lisans eğitimini bitirdikten sonra 2017 yılında “Paranoid Bozukluğun Rorschach Testindeki Klinik Görünümü” konulu teziyle Klinik Psikoloji yüksek lisansını bitirmiştir. Mezuniyetinden bu yana birçok danışma merkezinde testör, klinik psikolog ve yönetici unvanlarıyla görev almıştır. Lisans eğitiminden buna yana yoğun olarak aldığı eğitimlerle birçok objektif ve projektif testin lisanslı uygulayıcısı olmuş; dinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, çeşitli oyun terapisi yöntemlerinin eğitimini almıştır. 2017 yılında Psikoterapi ve Psikoloji Uygulamaları Enstitüsü’nü kurduktan sonra Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ant İzmir Enstitüsü, DİLGEM gibi çeşitli kuruluşlar ile test ve psikoterapi eğitimleri düzenlemiştir. Halen Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programında eğitim görmekte olup 2016 yılından beri çeşitli kitap bölümü, makale, kongre bildirgeleri yayımlamaktadır.Oyun Terapisi Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından E- Devletten sorgulanabilir YÖK onaylı sertifika verilir.


Sertifika Şartları:
– Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.
– Süpervizyonlara aktif olarak katılmak ve gerekli ön hazırlıkları yapmak.


*Katılımcılardan her yöntem için bir çocukla en az 4 seans yapmaları ve seans notlarından oluşan süpervizyon dosyasını hazırlamaları beklenecektir. Eğitimde bu süreçlerin nasıl yürütüleceğine dair kapsamlı bilgiler paylaşılacaktır

4.500 TL (KDV Dahil)

KHAS Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, KHAS Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü