Temel Agile ve Scrum Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 2023
Süre: 2 gün 12 saat

Scrum, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Scrum'ın üstüne yoktur.

 

Scrum çalışma sisteminin faydalarını ve gerekliliklerini, organizasyon ve süreç çerçevesinde uygulamalarını, bileşenlerini ve gerçek hayat uygulamalarını öğrenme fırsatı sunmaktadır.


Eğitim Bilgileri

Her seviyeden paydaşlar, üniversite öğrencileri, profesyonel proje katılımcıları, proje ve program, iş ve ekip yöneticileri, aynı zamanda bu çalışma sistemini deneyimleyen ya da deneyimleyecek her sektörden profesyoneller için uygundur. 


Üretimden bankacılığa, inşaattan sigortacılığa, elektronikten enerjiye, satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından satın almaya, bilgi teknolojilerinden ürün yönetimine kadar her alanda uygulaması vardır.

Bilir: Agile ve Scrum çalışma disiplininde ortak bir terminoloji oluşturmak adına temel kavramları, işin felsefesini, tarihçesini ve işleyişini bilir. 

Anlar: Bu çalışma sisteminin nasıl ve ne şekilde etkin kullanılacağını ve uygulamada aksaklık ( anti-pattern ) konularını anlar.

Yapar: Temel 3 rol olan Product Owner, scrum master ve Developer ların nasıl çalışması gerektiği konularında yardımcı olur.

Program Hedefleri:

 • Agile      Değer ve Prensipler konusunda bilgi sahibi olmak
 • Scrum      Çerçevesi'ni öğrenmek ve geleneksel plan odaklı çalışma modellerinden      farkını kavrayarak deney ve sonuç odaklı zihniyete ulaşmak
 • Scrum'ın      temellerini ve bunları doğru bir şekilde nasıl uygulayacağını öğrenmek

Scrum Çerçevesinde adaptif planlama yapabilmek

 • Scrum      Çerçevesi içerisinde ‘Neden’ sorusunun önemini anlamak
 • Scrum’ın      israfları nasıl bertaraf edeceğini kavramak
 • Scrum      Çerçevesinin ekibiniz için nasıl uygulanacağı konusunda bir anlayış      geliştirmek
 • Değer      temelli teslimat bakış açısını geliştirmek
 • Beklenen      rol ve sorumlulukları netleştirmek ve nasıl scrum takımı üyesi olunacağını      anlamak 
 • Eğitim      sonrası Scrum’ı uygulayabilecek hale gelmek

PSM ve PSPO sınavları için gerekli teorik bilgiye erişmekProgram Formatı:
Eğitim 2 gün olarak ve aşağıdaki içerikte gerçekleşecektir.  
 • Yalın düşünce 
 • Çevikliğin   Tarihçesi
 • Çevik   Manifesto
 • Çevik   Prensipler
 • Çevikliğin   Kökleri
 • Scrum’a   Genel Bakış
 • Metodoloji   ve Çevik çerçeve
 • İtme ve   Çekme sistemleri 
 • İş değeri   
 • Takım kuruluş   ve olgunlaşma adımları 
 • Scrum   Ekibi ve Roller
  • Geliştiriciler
  • Scrum master
  • Product Owner
 • Ürün   Birikim Listesi
 • Tamamlandı   tanımı 
 • Hazır   tanımı 
 • Kapsam   Maddelerinin Yazımı
 • Kapsam   Maddeleri Parçalama Teknikleri
 • Tahminleme,   Büyüklük Verme
 • İş Değeri   Hesaplama
 • Önceliklendirme
 • Sprint   Planlama Toplantısı
 • Günlük   Scrum Toplantısı
 • Sprint   Gözden Geçirme Toplantısı
 • Sprint   Retrospektif Toplantısı
 • Ürün   Birikim Listesi Zenginleştirme
 • Engel   Birikim Listesi
 • İyileştirme   Birikim Listesi
 • Hız ve   Raporlama (Velocity & charts) 
 • Release   planlama 
 • Kanbanize   & WIP 
 • PUKO&SUKO
 • KAI ZEN 
 • Scrum   Örnek Uygulamaları
 • Ölçekli   scrum

Eğitim sınıfı; projeksiyon, bilgisayar bağlantı ekipmanları, internet bağlantısı, hareketli tahtalar (veya flip-chart), 3-farklı renk beyaz tahta kalemleri. Katılımcılara not defteri ve kalem. 

Ders notları eğitimin 1.günü sonunda pdf formatında paylaşılacaktır. Ayrıca bazı şablonlar ve ödevler eğitim içeriğinde yer alacaktır. 


Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev
1
Giriş
Yalın düşünce
Çevikliğin Tarihçesi
Çevik Manifesto
Çevik Prensipler
Çevikliğin Kökleri
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Scrum’a Genel Bakış
Metodoloji ve Çevik çerçeve
İtme ve Çekme sistemleri
İş değeri


Scrum
Takım kuruluş ve olgunlaşma adımları
Scrum Ekibi ve Roller
Ürün Birikim Listesi
Tamamlandı tanımı
Hazır tanımı
Kapsam Maddelerinin Yazımı
Kapsam Maddeleri Parçalama Teknikleri
Tahminleme, Büyüklük Verme
İş Değeri Hesaplama
Önceliklendirme


İş ve Operasyon
Sprint Planlama Toplantısı
Günlük Scrum Toplantısı
Sprint Gözden Geçirme Toplantısı
Sprint Retrospektif Toplantısı


Destekleyici Alanlar
Ürün Birikim Listesi Zenginleştirme
Engel Birikim Listesi
İyileştirme Birikim Listesi
Hız ve Raporlama (Velocity & charts)
Release planlama
Kanbanize & WIP
PUKO&SUKO
KAI ZEN
Scrum Örnek Uygulamaları
Ölçekli scrum
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

Pelin Ekiz

Kurumsal Yüksek Performans Dönüşüm Danışmanı

Ödeme sistemlerinden, savunma sanayine, telekomdan, üretime kadar farklı
sektörlerde, proje geliştirme süreçlerinin birçok aşamasında yer alıp, tüm sürece
bütünsel perspektiften bakabilme tecrübesi kazanmıştır. Net ve açık iletişim tarzı,
karmaşık problemlerin çözümünde hızlı ilerlenmesini sağlarken, sürekli ortak
payda arayışı farklı beklentilerdeki paydaşların erken hizalanmasına yardımcı olur

1500 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü