Legal Design (Hukuk Tasarımı) Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 12 Saat / 2 Hafta

Legal design (hukuk tasarımı) tasarım fikirleriyle hukuki sorunları birleştiren; hukuki bilgilere, ürünlere ve hizmetlere insan odaklı tasarım yaklaşımının araç ve tekniklerini getiren bütünsel bir tasarım yöntemidir. Bu eğitimde genel olarak legal design (hukuk tasarımı) kavramı anlatılarak katılımcıların hukukun çeşitli alanlarında legal design yönteminin işlevi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Teorik eğitimin yanında uygulama çalışmalarının da yer alacağı eğitimin sonunda katılımcılar, çeşitli programlarla hukuki bilgi tasarımı yapmayı öğreneceklerdir. 

 


Eğitim Bilgileri

Programın hedef kitlesi, kendisini tasarım alanında geliştirmek isteyen hukukçular ve legal design yöntemini öğrenmek isteyen tasarımcılardır. Hukuk fakültesi mezunları, stajyer avukatlar, avukatlar, akademisyenler kendi çalışma alanlarında, bu eğitimin sonunda öğrendikleri legal design yöntemlerini kullanabileceklerdir. Tasarımcılar ise tasarım bilgi ve becerilerini hukuk alanında nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 

Eğitim teorik ve pratik çalışmalardan oluşur. Eğitimin konuları ve çıktıları şu başlıklarda görülebilir: 

  1. Tasarımın temel kavramları, tasarım düşüncesi, sosyal tasarım kavramı, kullanıcı deneyimi tasarımı 

  1. Legal design yönteminin adalete erişimdeki yeri 

  1. Borçlar hukukunda legal design 

  1. Ticaret hukukunda legal design 

  1. Kişisel verilerin korunması ve vergi hukukunda legal design 

 

  • Tasarımın temel kavramları ile hukuk tasarımının temel özelliklerinin anlaşılması. 
  • Hukukun farklı alanlarında hukuk tasarımının kullanılması yöntemlerinin anlaşılması
  • Öğrencilerin örnek hukuk tasarımı çalışmaları yapması

Programın tamamı yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek olup program teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşur. 

1. Hafta / 1. Gün (2 Saat)

Konu: Tasarımın temel kavramları, tasarım düşüncesi, sosyal tasarımın temel kavramları, kullanıcı deneyimi tasarımının temel ilkeleri 

-Legal design (hukuk tasarımı) yöntemine giriş niteliğinde olacak bu dersin konusu, genel olarak tasarım disiplininin temel kavramları ve ilkeleridir. 


1. Hafta / 2. Gün (2 Saat)

Konu: Legal design ve adalete erişim

-Legal design yönteminin etkin hukuki koruma ve bireylerin adalete erişimi bakımından işlevleri, adalet mekanizmasının sorunlarının çözümünde legal design yöntemi


1. Hafta / 3. Gün (1 Saat Teorik Eğitim – 1 Saat Atölye)

Konu: Borçlar hukukunda legal design

-Borçlar hukuku ve özellikle sözleşmeler hukuku, tüketici hukuku gibi alanlarda legal design yöntemi


2. Hafta / 1. Gün (1 Saat Teorik Eğitim – 1 Saat Atölye)

Konu: Ticaret hukukunda legal design

-Ticaret hukuku alanında özellikle karmaşık ticaret hukuku kurallarının basitleştirilmesinde legal design yöntemi


2. Hafta / 2. Gün (1 Saat Teorik Eğitim – 1 Saat Atölye)

Konu: Kişisel verilerin korunması ve vergi hukukunda legal design

-Legal design yönteminin kişisel verilerin korunmasında detaylı kuralların basitleştirilerek çerez politikası, kullanıcı koşulları gibi konularda ve vergi hukukunda bilişim sistemi tasarımının kullanılması


2. Hafta / 3. Gün (2 Saat Atöyle)

Konu: Legal design atölyesi

-Eğitim boyunca öğrenilen yöntemlerin uygulanarak nihai bir tasarım ürünü elde edilmesi


Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir. 

 

Prof. Dr. Başak Baysal

Doç. Dr. Ayşe Coşkun

Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu

Ar. Gör. Çağrı Mardin

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü