Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sertifika Programı

Hibrit
Başlangıç Tarihi:
Süre: 38 saat

Kadir Has Üniversiteis Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ve İnsan Hakları Merkezi 12 Kasım- 27 Kasım 2022 tarihlerinde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru" Sertifika Programı düzenlenecektir.


Eğitim Bilgileri

Program açılışı Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ KARAKAŞ (AİHM eski yargıcı)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tanıtımı ve güncel bilgiler Hasan BAKIRCI (AİHM 2. Daire Yazı İşleri Müdürü)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü 47. maddeye uygun başvuru yapılması Av. Şefik KARAKIŞ (AİHM eski hukukçusu)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama sistemi ve başvurularının Hükümete tebliği süreci Gökçe TÜRKYILMAZ (AİHM hukukçusu)

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sistemi Dr. Öğretim Üyesi Aslı TOPUKÇU (Kadir Has Üniversitesi)

Yaşama hakkı ve işkence yasağı Hüseyin HEZER (AİHM hukukçusu) 

Özgürlük ve güvenlik hakkı Gökçe TÜRKYILMAZ (AİHM hukukçusu)  

Adil yargılanma hakkı Doç. Dr. Aysun ALTUNKAŞ (Kadir Has Üniversitesi) - Atakan UZUN (Kadir Has Üniversitesi)

Özel ve aile hayatına saygı hakkı Doç. Dr. Olgun AKBULUT (Kadir Has Üniversitesi)

Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü – ifade özgürlüğü – toplantı ve dernek kurma özgürlüğü Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ (AİHM eski yargıcı)

Mülkiyet hakkı Dr. Esra ÜNAL (Kadir Has Üniversitesi - AİHM eski hukukçusu) - Av. Şefik KARAKIŞ (AİHM eski hukukçusu)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtiyati tedbir başvuruları Dr. Esra ÜNAL (Kadir Has Üniversitesi - AİHM eski hukukçusu)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrası Yasemin ÇAĞ (Avrupa Konseyi icra birimi hukukçusu) 

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne etkin başvuru yapmak isteyen avukatlar; stajyer avukatlar ve uygulamacılar; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama süreçleri, temel hak ve özgürlükler ve bu mahkemelere başvuru usulü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.


Yargılama aşamalarında, temel hak ve özgürlükler ile ilgili olası ihlallerin önlenmesi için yapılması gerekenler; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvurularının etkin olarak nasıl yapılacağı ve başvuru formlarının nasıl doldurulacağı; başvurularda ve yargılama sürecinde mutlaka uyulması gereken usul kuralları; başvurularda ileri sürülecek temel hak ve özgürlüklerin içerikleri; uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri.  
Sabah
10:00-11:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi yargılama sistemi ve başvurularının Hükümete tebliği   süreci
11:00-12:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi yargılama sistemi ve başvurularının Hükümete tebliği   süreci
12:00-13:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi yargılama sistemi ve başvurularının Hükümete tebliği   süreci
13:00-14:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi yargılama sistemi ve başvurularının Hükümete tebliği   süreciÖğle
14:00-15:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi yargılama sistemi ve başvurularının Hükümete tebliği   süreci


15:00-16:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi ihtiyati tedbir başvuruları
16:00-17:00
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi ihtiyati tedbir başvurularıSabah
10:00-11:00
Mülkiyet hakkı
11:00-12:00
Mülkiyet hakkı
12:00-13:00  
Mülkiyet hakkı
13:00-14:00
Öğle arasıÖğle
14:00-15:00  
Özgürlük   ve güvenlik hakkı


15:00-16:00
Özgürlük   ve güvenlik hakkı
16:00-17:00
(online)
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrası
17:00-18:00
(online)
Avrupa   İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasıSabah
10:00-11:00
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sistemi
11:00-12:00
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sistemi
12:00-13:00  
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sistemi
13:00-14:00
Öğle arasıÖğle
14:00-15:00  
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sistemi


15:00-16:00
Soru-Cevap
16:00-17:00
Kapanış
+
Sertifika dağıtımı


Program   Hedefleri: Temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından farkındalığın arttırılması; uygulamacılara pratik çözümler sunulması
Program   Formatı: Hibrit (Kampüste yüz yüze eğitim ve online eğitim)
Program Materyalleri: Yazılı ve görsel materyaller


İsim sırası Sertifika Programı sunuş sırasına göre belirlenmiştir:  

Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ KARAKAŞ (AİHM eski yargıcı)
Hasan BAKIRCI (AİHM 2. Daire Yazı İşleri Müdürü)
Hüseyin HEZER (AİHM hukukçusu)
Doç. Dr. Aysun ALTUNKAŞ (Kadir Has Üniversitesi)
Atakan UZUN (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Olgun AKBULUT (Kadir Has Üniversitesi)
Av. Şefik KARAKIŞ (AİHM eski hukukçusu)
Gökçe TÜRKYILMAZ (AİHM hukukçusu)
Dr. Esra ÜNAL (Kadir Has Üniversitesi   – AİHM eski hukukçusu)
Yasemin ÇAĞ (Avrupa Konseyi icra   birimi hukukçusu)
Dr. Öğretim Üyesi Aslı TOPUKÇU (Kadir Has Üniversitesi)


DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.


Stajyer Avukat   

Avukat   

Diğer Katılımcılar 

Eğitimimiz sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleşecektir.

Program öğrencilerin katılımına açık değildir.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü