A'dan Z'ye Sigortacılık Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 09 Aralık 2023
Süre: 60 saat

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri, Türkiye’de Sigorta ve BES Uygulamalarının Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Sigorta ve BES Sistemlerinin Karşılaştırması, Sigorta ve Bireysel Emeklilik Pazarlama ve Satışı,Sigortalı Adayıyla İlk Tanışma, Wall  Flower Olmamak, Satışta Dürüstlük, Sigortalı ne ister-Sigortacı ne ister? Sigorta Ve BES Satışında  İkna Etmek, Çapraz Satış, Yenileme Oranını Maksimizasyonu, Başarılı Sigortacı Vizyonu, , Kurumsal Poliçe Yaptıran Büyük Şirketlerin Sigorta ve BES ile İlgili Satın Alma Yada Araştırma Yöneticilerini İkna ile İlişkiler ,Sorunlu Müşteri de Kısa,Orta ve Uzun  Vadede  Başarı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Acentelik, Danışmanlık, Reklam, Geleceğe Yönelik Trendler, İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Sigorta Pazarlaması,Sigorta ve BES Pazarlaması ile ilgili Katılımcılara Münferit Eğitimsel ve Psikolojik Pazarlama Desteği ile Motivasyon Desteği  

 


Eğitim Bilgileri

Katılımcıları Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sisteminin En Önemli İşlevi Olan Satış ve Pazarlama Konularında Eğitilerek Bu Konulardaki Başarılarını Üst Düzeye Çıkarmak ve Verim Almak. Branşlaşarak İş Sahibi Olmak İsteyen Bu Amaçla Kuruma BaşvuranÜniversitelerdeki Özellikle Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunları OlmakÜzere Tüm İş Adaylarının İş Becerilerini Ölçümleyebilme ve Başarılı Sigortacılar Olarak Şirkete Kuruma Katılabilme Sürecinde Aktif Rol Almak.


Sigorta ve BES Satış Danışmanları ile Yöneticileri, Sigorta Acenteleri, Sigortacı ve BES Satış Yöneticisi Adayları

MODÜL 1- SİGORTA VE BES PAZARLAMASINA GİRİŞ 

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Pazarlamasının Temel Özellikleri,

Sigorta Pazarlamasına Kabiliyetli Olmak nedir?

Sigortacılığı Sevmek, Benimsemek ve Yaşam Tarzı Haline Getirmek,

Sigortalı Adayıyla İlk Tanışma ve Doğru El Sıkma,

Kıyafet ve Beden Dili,

Pazarlamaya Dayalı Beyin Analizi ve Sigortalını Adaylarını Tanımak, 

Sigortalı ve Sigortalı Adaylarının Ne İstediğini Anlamak,

Neşeli, İlgili,Güvenilir Olmak, Başarılı Sigortacı Vizyonu,

Sigorta ve BES Ürünlerinize İnanmak,

Dost Olmak ve Empati Kurmak,

İyi Bir Dinleyici Olmak,

Bütçeye Göre Jest ve İkram

Strateji ve Hedef Belirleme,

Sigortalı yada Sigortalı Adayının Dilinden Konuşmak,

Sigorta ve BES Pazarlamasında İddialı Olmak, 

Bilmiyorum Diyebilmek, Kaliteli Rekabet ve hhDürüstlük En İyi Politikadır,

Her zaman Çözüm Üretebilmek ve Kaliteli Müşteri Hizmetleri, 

İkna Etmek ve Doğru İtiraz Karşılamak,

Satış Odaklı Olmak ve Her Yöntemi Kullanabilmek,

Hızlı Olmak, Zamanı Değerlendirmek ve Satış Kapama,

Sigortalı Adayını Boş Yollamamak,

Eğitim Günü ile İlgili Soru ve Cevaplar…

Sigorta Poliçesi Satışı/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…


Modül 2-YENİ SİGORTALILAR İÇİN PAZAR ARAŞTIRMASI,PAZARLAMA VE 

SAĞLIK SİGORTACILIĞI


Yeni Sigortalılar için Pazar Araştırması,Planlama ve WallFlower Olmamak,

Sigorta ve BES Pazarlamasında Ekipman, Çalışma Dosyası ve Teklif Hazırlama,

Veri Tabanı, Referanslar, Yan Masa Pazarlamasıve Çapraz Satış, 

Sorunlu Müşteri de Kısa,Orta ve UzunVadedeBaşarı,

Sağlık Sigortası Kavramı ve Sağlık Sigortacılığına Giriş,

Sağlık Sigortası Pazarlamasında Muafiyet, Sürprim, İndirim, Yenileme, Yenileme Garantisi Nedir ve Nasıl avantaj sağlar?

Sağlık Sigorta Pazarlamasının Dünya’daki ve Türkiye’deki Uygulamaları

Sağlık SigortacılığındaUlusal Anlaşmalı Kurumlar ve Uluslararası Asistans Şirketlerinin Başarılı Pazarlamaya Katkıları,

SGK ve Özel Sağlık SigortasıBileşenleri Pazarlamada nasıl avataj sağlar?

Standart Özel Sağlık Sigortası Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Kurumsal Sağlık Sigortaları, Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Seyahat Sağlık ve Uluslararası Sağlık Sigortası Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Ekonomik ve Acil Sağlık Sigortaları Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Sağlık Sigorta Pazarlamasında Yenileme Oranı Maksimizasyonu,

Sağlık Sigortacılığında Hasar ve Sorun Karşılama,

Sağlık Sigortacılığı Pazarlamasına Rakiplerin(Acente, Broker, Satış Danışmanları) Dezavantajlarıve Stratejiler,

Sağlık Sigortacılığında Sigortalının İlk Yılı,


Eğitim Günü ile İlgili Soru ve Cevaplar…

Sağlık Sigortası Hasar Sorunu Çözümü/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…

SağlıkSigortası Pazar Araştırması veSatışı/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…


Modül 3- SİGORTACILIK BENİM MESLEĞİM VE TİCARİ (ELEMENTER)SİGORTALARIN PAZARLANMASI


Sigortalı ne ister-Sigortacı ne ister?

Sigorta Poliçesi Kimlere Satılır?

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Acentelik ve Satış Temsilciliğinin Gerekleri,

Ticari Sigortalar Pazar Araştırması ve Büyük Düşünme,

Dünya’da İnternet ve Sosyal Medya’da Sigorta Pazarlaması İçin Neler Yapılıyor?

Dünya’da ve Türkiye’de Sigorta Reklamları ve Sigortacılığa Farklı Bir Bakış,

İnternet Üzerindeki Günümüz Türk Sigorta Sektöründeki Çalışmalar,

Ticari Sigorta Pazarlamasında Deneyimlerden Faydalanma ve Problemlerin Paylaşımı,

Ticari Sigorta Pazarlamasında Potansiyel Sigortalı Takibi ve KişiselPerformans Değerlendirmesi,

Ticari Sigorta Pazarlamasında Sürekli Reklam,

Araç Sigortaları, Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

İşyeri ve Ev Sigortaları, Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Nakliyat ve Tekne Sigortaları, Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Ferdi Kaza Sigortaları, Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Sorumluluk ve Mühendislik Sigortaları, Pazar Araştırması ve Pazarlaması,

Ticari Sigorta Pazarlamasında Potansiyel Ürün Geliştirme ve Pazarlaması,

Ticari Sigortaların Pazarlamasında Yenileme Oranı Maksimizasyonu,

Sigorta Pazarlamasında Sigortalının İlk Yılı

Eğitim Günü ile İlgili Soru ve Cevaplar…

Ticari Sigortalar Hasar Sorunu Çözümü/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…

Ticari Sigorta Ürünü Pazar AraştırmasıveSatışı/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…Modül 4-SİGORTA ve BES PAZARLAMASINDA UZUN VADELİ BAŞARI İLE 

FARKLILIK ÜRETME VE BES PAZARLAMASI


Başarılı Sigortalı İlişkileri Yönetimi, Pozitif Olmak, Prezantabl Olmak ve Müşteri Hizmetleri,

Telefonda Sigorta ve BES Pazarlaması,Randevu alma ve Güçlü Olmak,

Hasarda ve Olası Sorunlarda Sigortalı Motivasyonu ve Olumlu İlişkiler,

Sigorta Yenileme Oranının Maksimizasyonu,

Kurumsal Poliçe Yaptıran Büyük Şirketlerin Sigorta ve BES ile İlgili Satın Alma yada Araştırma Yöneticilerini İkna ile İlişkiler,

Sigorta Pazarlamasında Acentenin Reklamı, 

BES’e Giriş,

BES’in Dünya’daki ve Türkiye’deki Uygulamaları ve Türkiye’deki Avantajları,

BES Planı Kimlere Satılır?

BES’in Yapı Taşları(Yatırım Fonları, Takasbank, Gider ve Yönetim Kesintileri),BES Şirketlerinin çalışmalarının ve Pazarlamaya Olumlu Etkileri)

Neden BES Planları Alınmalı?

BES’te Pazar Araştırması ve Pazarlama,

BES Pazarlamasında Plan Sahibi Adayının Şirket Seçimi Yönlendirmesi,


BES Pazarlamasında Fon yönetimi Tavsiyeleri ve Yapılmaması Gerekenler, 

Sigorta ve BES PazarlamasındaAsistans Hizmetlerin Pazarlamaya Desteği,

60 Saniyede BES Pazarlaması,

BES Pazarlamasında Satış Kapama,

BES Pazarlamasında Plan Sahibinin İlk Yılı,

Eğitim Günü ile İlgili Soru ve Cevaplar,

BES Pazarlaması ve İleri Aşamalarda Olası Sorunların Çözümü/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…

BES Pazar AraştırmasıveSatışı/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…Modül 5- İLERİ SİGORTACILIK, SİGORTACILIKTA YENİ TRENDLER VE SOSYAL

MEDYA İLE İNTERNETTE SİGORTA PAZARLAMASI


Türkiye ve Dünya’daki Sigorta ve BES Pazarlamasının Farkları,

Sigorta ve BES Pazarlamasında Yaşadığın Dünya’yı Takip Etmenini Avantajları(Doğum,İş Değişiklikleri,Terfi,Evlilik) 

Üst Düzey Beyin Envanter Analizi ve Beyin Türlerine Göre Sigortacılıkta İlişkiler,

Sigorta Satışları İlgi Uyandırma ve Motivasyon,

Sigortacılık ve BES Satışında Dürüstlük En İyi Politikadır,

Sigortacılık ve BES’te Satış ve Cesaret,

Sigortalı Adayından Randevu Alma ve Satışa Hazırlık

Sigorta ve BES Satışcılığının, Sigortacının Hobileri ve Doğru Zamanda DoğruMekanlarda Bulunmasıyla İlişkisi,

Sigorta Pazarlamasında Sigortalı Adayının Doğru Şirkete Yönlendirme,

Poliçe Yenilemelerinde Yapılması Gerekenler,

Sigortacılık ve BES’te Satış Kaynağı ya da Acentenin İş Süreci İçindeki Sigorta Şirketiyle Olan İlişkilerinin Pazarlamaya Etkisi,

Sigorta Pazarlamasında Asistans Hizmetlerin Pazarlamaya Desteği,

Poliçe Döneminde Sigortalı ile İlişkilerde Olması ve Olmaması Gerekenler Nelerdir?

Sigorta ve BES Pazarlamasında Geleceğe Yönelik Trendler,

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Sigorta ve BES Pazarlaması, 

Sigorta Sektöründeki Tüm Oyuncuların İnternet Üzerinde Yapması Gerekenler,

İnternet Arama Motorlarında (Google,Yandex) Yükselebilme Kriterleri,

Eğitim Günü ile İlgili Soru ve Cevaplar…

Sigortacılıkta Hasar Sorunu Çözümü ve Motivasyonu/Değerlendirmeli Atölye Çalışması…

Sigorta ve BES’te Pazarlama Araştırması ile Satış/ Değerlendirmeli Atölye Çalışması…


9-10 Aralık    10.00-17.00
23-24 Aralık   10.00-17.00
13-14 Ocak 2024   10.00-17.00
20-21 Ocak 2024   10.00-17.00
3-4 Şubat 2024  10.00-17.00

Ali CİVAN 

1987 yılında ,üniversite yıllarında iş hayatına tekstil ihracatı ve sigorta acentesi olarak başlayan Ali Civan, Anadolu Üniversitesinde işletme üzerine lisans, Bilgi Üniversitesi’nde yönetim ve liderliküzerine de MBA yapmıştır. 36 yılı aşkın süredir devam eden sigortacılık yaşamı boyunca çok sayıda sigorta şirketi ve bireysel emeklilik şirketi ile çalışmalarını sürdürmüş ve halen sigortacılık alanında sağlık sigortacılığı branşında kendi kurduğu şirketinde çalışmalarına devam etmektedir. 


Uzun yıllarsüren sağlık turizmi çalışmaları başta Almanya,İngiltere, ABD, İtalya, Hollanda, Rusya ve Fransa olmak üzereçok sayıda ülkede tanıtım ve pazarlama çalışmalarını sürdüren Ali Civan’ın çeşitli dergi ve portallar da küresel pazarlama ve iletişime yönelik makaleleri yer almaktadır.


1996-1998 yılları arasında radyoda Sigorta Kuşağı isimli programı sunan Ali Civan’ın çeşitli sigorta dergilerinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca sağlık sigortacılığı ve sağlık turizmi konularında üniversitelerde çeşitli eğitimler vermekle birlikte “Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı Sistemi” adı altında yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.


Başta Akdeniz Üniversitesi,Uludağ Üniversitesi,Medipol Üniversitesi,İstinye Üniversitesi,Bilim Üniversitesi ve Arel Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede sigortacılık dersleri vermiş ve çok sayıda Ticaret ve Sanayi odası ile paneldeUluslararası Pazarlama,Sağlık Turizmi,İletişim Psikolojisi,İnternet ve Sosyal Medya Pazarlaması,sigortacılık, BES ve UluslararasıAsistans konularındakonuşmacı olarak yer almıştır.

İyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca bilen Ali Civan, ayrıca NBA Türkiye dergisinde basketbol yazılarını sürdürmektedir. Bu alanda ise “Kısa Şortlu Efsaneler” isimli bir kitabı bulunmaktadır.


Uluslararası medya yardım ve planlama ajansı Medasist International’ın çatısı altında bulunan web tabanlıtürkiye tanıtım,sektörel,sigorta vewebtv (www.sigortanet.tv), (www.newsfromturkey.tv) platformlarının ve yabancılara Türkiye’de seyahat yardım asistansı hizmeti sağlayan travelassisturkey’le birlikte Kurucusu olduğu sigortacılık ve kişisel gelişim eğitimleri vermekte olanSigorta Akademi’de direktör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2003 yılından itibarenSigortacılıkalanındasigorta şirketlerine Yönetim Danışmanlığı ve Kurucusu olduğu Medasist ile inovatif sigortacılık ürünlerinin gerçekleştirlmesi konularındaçalışmaktadır.


Ali Civan, Akademik çalışmalarını ise Bezmialem ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi’nde vermekte olduğu Sağlık Turizmi,Sağlık Sigortacılığı ve Sigorta Pazarlaması dersleri ile ilgili Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak sürdürmektedir.


A'dan Z'ye Sigortacılık Sertifik Programını başarı ile tamamlayan katılımcılarımıza, Kadir Has Üniversitesi tarafından E-Devletten sorgulanabilir YÖK onaylı sertifika verilecektir.

 – Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.

19.000 TL (KDV Dahil)

KHAS Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, KHAS Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü