4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 01 Ocak 0001
Süre: 2 gün 12 saat

Eğitim uygulayıcıların İş Hukukunu daha iyi anlamaları ve uygulamalarını, süreçlerini yasal esaslara uygun hale getirebilmelerini amaçlamaktadır.


Eğitim Bilgileri

İş Hukuku alanında çalışmak ve uzmanlaşmak isteyen hukukçular

İnsan kaynakları yetkilileri ya da bu alanda çalışmak isteyen, kariyerlerini bu alanda geliştirmek isteyenler

Şirket sahipleri ve yöneticileri.

Eğitimde sadece yasal esaslar ortaya konulmayacak Yargıtay ve iş güvencesi açısından Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına da değinilecek, böylece uygulayıcılar olası davalarda yargının yaklaşımını da görmüş olacaklardır. Sonuç olarak, işçi-işveren ilişkisinin kurulmasında, yönetiminde ve fesih sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği eğitim sonunda daha kolay anlaşılacaktır.


İş Hukukunun yasal esasları ile yargının dava süreçlerindeki uyuşmazlıklara yaklaşımının öğrenilmesi

İş Hukukunun temel ilkeleri

İş Hukukunun temel kavramları (İşçi, işveren vekili, alt işveren kavramı)

İş sözleşmesinin türleri (belirli süreli iş sözleşmesi, kısmi süreli iş sözleşmesi, uzaktan çalışma sözleşmesi)

İş sözleşmesinde değişiklik

Çalışma süreleri ve fazla çalışma

Yıllık ücretli izin uygulamaları

İş Hukukunda fesih türleri

İş güvencesi (kavram, iş güvencesi hükümlerinden yararlananlar)

Geçerli sebep kavramı (işçinin yetersizliği, işçinin davranışları, işletmesel sebepler, feshin son çare olması ilkesi, dikkat edilmesi gerekenler)

İş sözleşmesinin geçerli sebeple feshinde usul ve dikkat edilmesi gerekenler

İşe iadede arabulucuya başvuru ve işe iade davası (başvuru ve dava açma süreleri)

Geçersiz feshin sonuçları (işe başvuru, işverence işe davet, boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı, hesaplanma biçimi)

İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi (İşçinin haklı nedenle feshi, işverenin haklı nedenle feshi)

Kıdem tazminatı (hak kazanma koşulları ve hesaplanması)

İhbar tazminatı 


Prof.Dr.Nurşen Caniklioğlu

 • 1991 - 1997Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

 • 1986      - 1991Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1980      - 1984Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

 • 1997Doktora

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu açısından geride kalanların korunması

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

 • 1991Yüksek Lisans

Türk Hukuku'nda sakat ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akademik Ünvan

 • 2011      - Devam EdiyorProf.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2021      - Devam EdiyorFakülte Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2021      - Devam EdiyorBölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2013      - Devam EdiyorFakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2013      - 2015Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2011      - 2014Erasmus Programı Kurum Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2007      - 2014Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2001      - 2003Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 1999      - 2001Dekan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Hukuk FakültesiProgram sonunda   yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara Katılım Belgesi verilir.

 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.


Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü