Temel Arabuluculuk Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 84 saat

Arabulucu olmak isteyen kişilere asgari 68 saat teorik ve 16 saati uygulamalı toplam 84 saat arabuluculuk eğitimi verilir. Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi, arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde bu anlaşmanın düzenlemesi gibi hususları kapsar. Teknik bilgi eğitimi ise iletişim teknikleri ve beden dili müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, uyuşmazlık çözümünde uygulanacak metodlar, arabuluculuk süreçleri ve arabuluculukta uyulması gereken etik değerler ile davranış psikolojisi, gelişim psikolojisi, kişilik davranış bozuklukları ve psikoloji ile sorun çözme becerileri gibi eğitimleri içerir.

Adayların, 4 Aralık 2022 tarihinde yapılması düşünülen Arabuluculuk Sınavına katılabilmesi için en geç 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle beş yıllık kıdem şartını sağlıyor olmaları zorunludur."

Eğitim katılımcı sayısı azami 30 kişi ile sınırlı olup minumum 15 katılımcı ile açılacaktır.

 


Eğitim Bilgileri
 • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın merkezi düzenlediği Arabuluculuk sınavına girmeye hak kazanmış,
 • Arabulucu olmak için temel eğitimi almış olursunuz.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı

Program süresi: 84 saat

 1. Modül 1: Çatışma Teorisi 8 saat
 2. Modül 2: Arabuluculuk Nedir? 4 saat
 3. Modül 3: Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri 4 saat
 4. Modül 4: Arabulucu Kimdir? 8 saat
 5. Modül 5: Arabuluculuk Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 2 saat
 6. Modül 6: Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) 6 saat
 7. Modül 7: Taraf Vekilliği 2 Saat
 8. Modül 8: Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) 6 saat
 9. Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) 8 saat
 10. Modül 10: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) 8 saat
 11. Modül 11: Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması (5) 4 saat
 12. Modül 12: Uygulama Eğitimi 16 Saat 
 13. Modül 13: Arabuluculuk Mevzuatı 4 saat
 14. Modül 14: Arabuluculukta Etik 4 saat
 • Arabuluculuk eğitimine ilgili yönetmelik gereği (24-2/b) mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.
 • Programa kayıt esnasında diploma veya baro kaydı fotokopisi istenmektedir.
Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü