COVID-19'a Özel Vergi Düzenlemeleri (Eğitim Microsoft Teams üzerinden ücretsiz olarak gerçekleşecektir)


Başlangıç Tarihi: 10 Nisan 2020
Süre: 1 Gün

Konu:
COVID-2019 sonrasında Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yapılan vergi düzenlemeleri hakında bilgi verilecektir.


Eğitim Bilgileri

Alara Efsun Yazıcıoğlu İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2004-2007 yılları arasında Cenevre Üniversitesi’nde hukuk lisansını (Bachelor) tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında aynı üniversitede ekonomik hukuk alanında yüksek lisansını yaparken, Fortis İntertrust'ın compliance departmanında çalışmıştır. Yine aynı süre zarfında, Cenevre Üniversitesi’nden Uluslararası Hukuk Sertifikası almıştır. 2009-2012 yılları arasında, Cenevre Üniversitesi’nde vergi hukuku alanında Prof. Xavier Oberson’un liderliğinde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde ayrıca İngiltere De Montfort Law School'da Spor Hukuku LL.M.'i yapmıştır.

Alara Efsun Yazıcıoğlu 2012-2014 yılları arasında Oberson Avocats'da (şu anda Oberson Abels) vergi hukuku (özellikle sporcu ve sanatçıların vergilendirilmesi) alanında hukuk danışmanı olarak çalışmıştır. 2014 yılında Türkiye'ye dönerek Galatasaray Üniversitesinde denkliğini tamamlamıştır. 2015-2017 seneleri arasında PwC Türkiye bünyesindeki GSG Hukuk’ta uluslararası vergi hukuku alanında çalışmıştır. Halihazırda Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Yazıcıoğlu’nun  spor ve vergi hukuku alanlarında çeşitli uluslararası hukuk dergilerinde yayımlanmış 22 makalesi ve vergi hukuku alanında yayımlanmış biri İsviçre’de okutulan ders kitabı olmak üzere 3 adet kitabı vardır. Yazıcıoğlu ayrıca Prof. Xavier Oberson ile İsviçre Anayasası’nın doğrudan vergilere ilişkin 128. maddesinin şerhini yazmıştır. 

Yazıcıoğlu ileri derecede İngilizce, Fransızca ve İtalyanca ile orta derecede Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü