Pazarlama Psikolojisi ve Nöropazarlama Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 7 saat

Neden Neuro-mar?

Eğitimlerimiz tüketici davranışlarını anlamaya yardımcı olan nörobilim, davranışsal ekonomi, psikoloji, sosyoloji, etnografi gibi disiplinlerin ışığında şekillenen tek nöropazarlama eğitimidir. •Dünyaca ünlü nöropazarlama şirketi Neurons Inc’in Türkiyeve Ortadoğutemsilcisiyiz. Dr. Thomas Z. Ramsoy tarafından Türkiye’de yetkilendirilmiş tek şirketiz.•Eğitimler talebe göre özelleştirilebilir.•Eğitim sonunda adınıza özel düzenlenmiş eğitim sertifikasına sahip olursunuz.•Eğitim sonrasında faydalanmanız için yardımcı kaynaklar, makaleler dağıtılır. •Teoriden çok uygulamada nasıl yapıldığını öğrenirsiniz.•Eğitimde edindiğiniz bilgileri işhayatınızda uygulayabilirsiniz.


Eğitim Bilgileri

Bu  eğitimtemelde  katılımcıların  tüketici  zihinsel  süreçlerini  anlamalarını  sağlamayı  ve  bu doğrultuda daha etkili pazarlama iletişimi stratejileri  çizmelerineyardımcı olmayı hedefleyen bir eğitimdir. Teoriyle  birlikte  uygulamalarla  ve  gerçek  global/yerel  vakalarla desteklenerek  konu içselleştirilmekte ve böylece daha akılda kalıcı olmaktadır.  

Eğitim sonrasında katılımcılarımız aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaklardır:

•Tüketici nasıl karar alır? Satın alma kararlarını etkileyen faktörler nelerdir?

•Zihinsel süreçlerin sadakat yaratma ve satın alma noktasında etkisi nedir?•Biz ne söylüyoruz? Tüketici ne anlıyor?

•Algıyı etkileyen faktörler neler? Tüketici hangi uyaranlardan ne şekilde etkilenmekte?

•Nöropazarlama   yöntemlerini   pazarlama   iletişimi   stratejilerimde ve reklam kampanyalarımda nasıl uygulayabilirim? Nasıl daha ikna edici olabilirim?

•Nöropazarlama araştırmaları yürütürken nelere dikkat etmeliyim?

•Offline mecralar dışında, dijital mecralarda da nasıl tüketicilerin kalbini fetheden bir marka olabilirim?

PAZARLAMA PSİKOLOJİSİ VE NÖROPAZARLAMAYA GİRİŞ

•Nöropazarlamanedir? Hangi alanlarda, nasıl kullanılmakta?• Pazarlama psikolojisi ve nöropazarlamanınmarkalar için önemi

•Nöropazarlamanın diğer disiplinlerle ilişkisi•Geleneksel yöntemlerveNöropazarlama

• Subliminal reklamcılık efsanesi ve örnekleri

• Nöropazarlamada Etik


PAZARLAMA PSİKOLOJİSİ VE NÖROPAZARLAMAYA GİRİŞ

•Nöropazarlamanedir? Hangi alanlarda, nasıl kullanılmakta?•Pazarlama psikolojisi ve nöropazarlamanınmarkalar için önemi

•Nöropazarlamanın diğer disiplinlerle ilişkisi•Geleneksel yöntemlerveNöropazarlama

•Subliminal reklamcılık efsanesi ve örnekleri

•Nöropazarlamada Etik


TÜKETİCİ NÖROBİLİMİ VE KARAR MEKANİZMASI•Beyin fizyolojisi ve Anatomi

•Zihinsel süreçler: Dikkat, Duygu, Algı, Motivasyon

•Tüketici ve karar mekanizmasını anlamaNÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMAYÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

•Nöropazarlama araştırma tekniklerive örnekler•Yeni nesil online araştırma yöntemleri ve uygulamaları

•Araştırmalarda dikkat edilmesi gerekenler


NÖROSTRATEJİK VE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR

•İkna teknikleri ve reklam çözümlemeleri

•İlkelbeynin dilinden konuşabilme

•Kahneman ikili düşünce sistemi

•Davranışsal ekonomi ile tüketicininin rasyonel kararlarınıç özümleme

•Bilişsel yatkınlıklar

•Çerçeveleme, primingetkisi

•Fiyatlandırma stratejileri•Duyusal pazarlama


DİJİTAL MECRALARDA KULLANICI DENEYİMİNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

•Nöropazarlamanın dijitalplatformlarda (web, mobil, e-ticaret, AR, VR)kullanımı

•VAKA ÇALIŞMASI: Predict (attentionAI tool)ile reklam/kampanya/web analizi

•Dijital beden dilini çözümleme

•UX’te stratejik yaklaşımlar

•Renk algısı ve kültürel farklılıklar•İkna edici başlık ve içerikleroluşturma

•Sosyal medyada nöropazarlama

•Nöropazarlamanın geleceği

SEDA GENÇKurucu & Danışman, 

Neuro-marNeurons Inc. Türkiye & Ortadoğu Temsilcisi

Hakkında: http://sedagenc.com/hakkinda/

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara  katılım belgesi verilir.

 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü